ÇEVRE POLİTİKAMIZ

. İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.

. Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

. Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.

. Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.

. Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

. Acil durum risklerini azaltmak.

. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin tüm gereklerini yerine getirmek.

. İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

. Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek.

Kuruluşumuzun , ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASIDIR ...