Refrakter Dalma Boruları

Amaç : Refrakter Dalma Boruları, çimento sanayinde ön ısıtıcı siklonlarında ham madde ile sıcak gazın ayrışmasını sağlamak ve netice itibariyle düşük kotlardaki siklonlarda siklonların verimini artırmak amacıyla kullanılır. Olası düşme durumunda negatif etkileri paslanmaz çelik dalma borularında nazaran daha azdır. Sistemde tıkanmaya neden olmazlar.

Tasarım : Refrakter Dalma Boruları modüler sistem ürünlerdir. Müşterinin talebine göre, modüllerin sanal ortamda montajı yapılarak talep edilen çap ve yüksekliği elde etmek için gerekli modül tipleri ve miktarları belirlenir.

Kontrol : Sanal ortamda montajı yapılan ve imalatı gerçekleştirilen modüller, son olarak siklon modülatörlerinde birebir montaj edilerek kontrolden geçirilir.